Video dwangarbeid met de participatie wet

Compartir esta pagina en tus redes sociales
 

De participatie wet leid leidt tot ontgetraft institutioneel dwangarbeid, erger nog de toepassing van de wet word toegepast door ambtenaren die door boven de wet door het systeem zijn geplaats en zonder enige vorm van wettelijk control de wet naar eigen mening op basis van “onbekenden principes” toepassen.

Naast dwangarbeid het constitutioneel principe van “gelijke behandeling” word op groot schaal door “sociale dienst”  geschonden. Europese grondwet, 

Wat betreft de vrijheid van arbeidskeuze, is het verdragsrecht nog van aanvullend belang omdat artikel 19, derde lid, van de Grondwet dit recht alleen aan Nederlanders toekent. De vrijheid voor iedere werkende (op Nederlands grondgebied) wordt gegarandeerd door artikel 6 IVESC en artikel 1 ESH. De bepaling uit het ESH werkt via artikel 153 VWEU door in het EU-recht, maar ook artikel 15 EU-Handvest bestrijkt de vrijheid van arbeidskeuze.

Het verbod op slavernij, mensenhandel en dwangarbeid is neergelegd in:

  • artikel 4 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  • artikel 8 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
  • artikel 4 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
  • artikel 5 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
  • artikel 6 VN Vrouwenverdrag verbiedt vrouwenhandel en uitbuiting van prostitutie
  • artikel 35 Kinderrechtenverdrag en het Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Kinderrechtenverdrag
  • Het Palermo Protocol, ofwel het Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children bij het VN-verdrag tegen Transnationale Georganiseerde Misdaad uit 2000
  • Verdrag ter Bestrijding van Mensenhandel van de Raad van Europa uit 2005
  • Verdrag nr. 109 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) inzake de afschaffing van gedwongen arbeid uit 1957
  • Verdrag nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) inzake de ergste vormen van kinderarbeid uit 1999

Gerelateerde mensenrechten:
Bij slavernij wordt niet alleen het verbod op slavernij geschonden, maar heel veel mensenrechten. Dit zijn de meest belangrijke:

het recht op non-discriminatie en gelijke behandeling (artikel 26 Internationaal Verdrag inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten, artikel 14 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en artikel 1, 12e protocol bij dat verdrag, artikel 21 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie)
het recht op bewegingsvrijheid (artikel 12 Internationaal Verdrag inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten,
het recht op billijke, gunstige, veilige en waardige arbeidsvoorwaarden. Dat houdt onder meer in: gelijk loon voor gelijk werk, het recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, het recht op redelijke werktijden en het recht op doorbetaalde vakantiedagen (artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en artikel 31 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie)
het recht op een adequate levensstandaard, waaronder behoorlijk voedsel, kleding en woonruimte (artikel 11. lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten)

Nationaal
De Nederlandse Grondwet kent geen verbod op slavernij. Wel is in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht een verbod opgenomen op mensenhandel en uitbuiting. Ook is de rechtspositie van werknemers in de Nederlandse wet- en regelgeving vastgelegd. In de Grondwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet minimumloon en de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) staan hierover bepalingen opgenomen.

Meer Nieuws

Etiquetado , , , .Enlace para bookmark : Enlace permanente.

Acerca de Julio Flores

Julio Flores es escritor independiente, traductor, narrador, creador de contenido de redes sociales, nacido en Ecuador, asilado en Los Países Bajos desde 1998, comparte por el bien común su experiencia personal como refugiado y activista vegano, ateo, homosexual, y anti sistema..

Comentarios cerrados.