Qredits Corruptie Woeker en Opportunisme

 

Dit Dossier word regelmatig geupdated met nieuwe en oude documenten.

Discriminatie in Nederland is beslist geen geisoleerde verschijnsel maar een goed georganisseerde crimineel systeem die met behulp van justitie, politie, en het ambtelije apparaat buiten de kaders van fundamentele mensenrechten opereert.

Nadat mijn bijstand uitkering onterecht door de Gemeente Den Haag was gestop, dit zijn de gevolgen, alle betaalregelingen zijn vervallen. Het gevolg leest u op onderstaande document.

Qredits Woeker en Oportunisme

“Qredits Microfinaciering Nederland ” proomoot zichzelf als een oplossing voor ondernemers, Maar voor  elke verhaal van “succes” zijn er tientallen verhallen van economisch discriminatie, machtsmisbruik, woeker en onverschilligheid allemaal blijkbaar volgens de wet.

Dit persoonlijk verhaal begon met een aanvraag aan Qredits voor een lening van 5.000 euro om een kleine  ambulante onderneming te beginnen, nadat alle voorwaarden waren voldaan zoals een professioneel ondernemingsplan te presenteren, de lening was goedgekeurd maar niet voor 5.000 euro maar voor 2.300 euro, bedrag van welke 500 euro werden door Qredits in rekening gebrach op naam van “administratikosten” en een verplichte coaching traject welke ik niet wou hebben maar dat ook nooit heb gekregen wanner ik gebruik van die wilde maken, minus 800 euro boete die de gemeente Den Haag mij oplegde want volgens Don Korpel had ik werk geweigerd omdat ik het arbeidsovereenkomst met de werkgever wilde besprekken in verband met mijn ondernemend activiteiten, , van de 2.300 geleende bedrag van Qredits uiteindelijk 1,800 waren gestort po mijn bankrekening maar vanwege de boete van 800 euro van de gemeente Den Haag had ik uiteindelijk 1.000 euro om een bedrijf te beginnen, bedrag dat nu vanwege het feit onmogelijk was een bedrijf te beginnen met zo een bedrag en de termijn van rond de 130 euro per maand af te lossen nu het schuld is opgelopen tot rond 4.144 euro.

Degene die met het onterecht stopzetting van mijn uitkering het probleem mij hebben bezorg dus de Gemeente Den Hasag, zijn nu degene die moeten nu beoordelen de hoogte van de ingehouden bedrag aan een schaamteloze schuld.

Zoals u ziet discriminatie kent tientallen vormen. soms volgens de regels maar buiten de wet, fundamentele mensenrechten en elke vorm van moraal of ethiek.

Deze pagina zal regelmatig worden geactualiseerdmet nieuwe en oudebewijsstukken.

Comentarios cerrados.