Bericht van Uitkeringsgerechtigde aan de Gemeente Den Haag

Compartir esta pagina en tus redes sociales
 

Julio Flores is uitkeringsgerechtigde en bewoner van de gemeente Den Haag sinds 2010 en ondernemers sinds 2013, J Flores stelt aan de kaak op sociale media de discriminerende praktijken binnen de gemeente die via de zogenaamde “participatiewet” word aangedaan mede etnisch profileren van uitkeringsgerechtigden

Email van de advocaat van J Flores aan de Gemeente Den Haag

Aan: Afdeling inkomensbeheer

Aan: Afdeling bezwaar en beroep

Geachte heer, mevrouw,

Op 12 december jl. zond uw gemeente mijn cliënt, de heer J.M. Flores, een brief waarin staat dat zijn bijstandsuitkering tijdelijk stop wordt gezet per 1 december 2019 en hij uiterlijk voor 26 december gegevens aan diende te leveren. Op 24 december jl. heb ik bezwaar ingediend (tevens naar dit e-mailadres en per post) namens cliënt, en de gevraagde gegevens aangeleverd (waarvan cliënt stelt deze reeds eerder zelf te hebben ingeleverd per brief). In ieder geval zijn de gevraagde gegevens tijdig, dus voor 26 december, aangeleverd.

Op 27 december zond uw gemeente een nieuwe brief aan cliënt met het bericht dat hij geen contact zou hebben gezocht met uw gemeente, en hij voor 10 januari a.s. alsnog de gevraagde gegevens aan dient te leveren. Echter, deze gegevens zijn reeds aangeleverd via bijgaand bezwaar.

Ik verzoek de afdeling bezwaar en beroep het bezwaar in ontvangst te nemen en mij een ontvangstbevestiging te zenden.

Ik verzoek de afdeling inkomensbeheer naar het bezwaar met de bijlagen te kijken en de brief van 27 december 2019 te herzien nu er wel namens cliënt contact is gezocht met de gemeente en de gevraagde gegevens zijn aangeleverd middels het e-mailadres dat in de brief stond vermeld.

Naar aanleiding van het telefonisch contact dat ik zojuist heb gehad met Sandra van de servicedesk, begrijp ik dat uw gemeente verschillende afdelingen heeft en de ene afdeling niet kan zien wat de andere afdeling binnen heeft gekregen. Echter, cliënt en ik verkeren in de veronderstelling tijdig contact te hebben gezocht met de gemeente, één en dezelfde instantie. In de brief van 12 december staat ook niet vermeld dat er los van het indienen van bezwaar nog contact moet worden gezocht met de afdeling inkomensbeheer. Cliënt en ik gaan ervan uit dat als wij informatie toezenden aan het e-mailadres dat de gemeente in de brief vermeld, deze informatie op de juiste plekken terecht komt.

In afwachting van uw bericht,

Etiquetado , , , , .Enlace para bookmark : Enlace permanente.

Acerca de Julio Flores

Julio Flores es escritor independiente, traductor, narrador, creador de contenido de redes sociales, nacido en Ecuador, asilado en Los Países Bajos desde 1998, comparte por el bien común su experiencia personal como refugiado y activista vegano, ateo, homosexual, y anti sistema..

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

code